Hoa Dung Đạo

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa Công tham gia Hoa Dung Đạo sẽ có thể nhận quà lên đến 5 Thần Binh Đỏ và 30 Phiếu Chi Trả.

HOẠT ĐỘNGPHẦN THƯỞNGSỐ LƯỢNG
Ủng Hộ Trúng 1 lần Thần Binh Đỏ 2
Ủng Hộ Trúng 2 lần Thầm Binh Đỏ 3
Tham gia Hoa Dung Đạo 2 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia Hoa Dung Đạo 4 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia Hoa Dung Đạo 6 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia Hoa Dung Đạo 8 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia Hoa Dung Đạo 10 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia Hoa Dung Đạo 12 lần Phiếu Chi Trả 5