Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 2 ngày 16 và 17/12 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:

Thời gian Phần Thưởng
09/12/2019
Thể Lực x 5

Tinh Lực x 5
 
Nguyên Bảo x 588
10/12/2019
Thể Lực x 5

Tinh Lực x 5
 
Nguyên Bảo x 588