Tham Gia Hoạt Động Mỗi Ngày

Các Chúa Công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé! Yêu các Chúa Công nhiều <3


Thời gianHoạt ĐộngPhần Thưởng
09/12/2019 Boss Quân Đoàn 12h
Thủy Tinh x 5

Phiếu Chi Trả x 10

Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
10/12/2019 Boss Quân Đoàn 12h
Thủy Tinh x 5

Phiếu Chi Trả x 10
 
Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h