Đổi Tài Nguyên

Chúa Công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây: 

VẬT PHẨMSỐ LẦN ĐỔINGUYÊN BẢO CẦN
Đá Luyện - Bảo x 100 10 lần Bạc * 1000000 
Đá Luyện - Hiếm x 10 20 lần Tinh Thiết * 5000
Thần Binh Đỏ x 1 3 lần Công Huân * 12000
Xuân Thu x 1 2 lần Bạc * 2250000
Chiến Quốc x 1 2 lần Bạc * 2250000