Tích Lũy Nạp

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCSỐ LẦN NHẬNPHẦN THƯỞNG
2,000,000 VNĐ 1 lần Huyền Bát Quái*20
5,000,000 VNĐ 1 lần
C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
10,000,000 VNĐ 1 lần

Nguyên Thạch*3 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
15,000,000 VNĐ 1 lần
Kỳ Lân - Huyền Vũ - Bạch Hổ - Thánh Côn - Thanh Long(5 chọn 1)
25,000,000 VNĐ 1 lần
Chiến Mã Tùy Chọn - Chu Tước - Kỳ Lân - Huyền Võ - Bạch Hổ - Thánh Côn - Thanh Long (Tùy Chọn)