[16/07 - 17/07] KIẾN LONG TẠI ĐIỀN - CHIÊU MỘ TƯỚNG KIM

Tin tức |

Điều kiện thấy hoạt động Kiến Long Tại Điền

- Phạm vi từ S1 đến S358.

- Kiến Long Tại Điền là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 60 ngày, ngày thứ 61 có thể tham gia (tính đến ngày 16-07), người chơi đạt cấp 30 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hoàng Kim.

- Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Tướng Hoàng Kim và đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim. Ngày 3 chỉ được đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim.

Mốc Thời Gian sự kiện

 • Thời gian mở Kiến Long Tại Điền: 0:00 ngày 16/07/2020 – 22:00 ngày 18/07/2020.
 • Thời gian quay tướng Hoàng Kim: 0:00 ngày 16/07/2020 – 22:00 ngày 17/07/2020.
 • Thời gian mở sự kiện Vui Rút Thưởng: 0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 16/07/2020 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 17/07/2020.
 • Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ 0:00 ngày 16/07/2020 – 22:00 ngày 18/07/2020.
!!LƯU Ý: Quay tướng Hoàng Kim chỉ mở vào lúc 00:00 ngày 16/07 đến 22:00 ngày 17/07/2020.

Chiêu Mộ Tướng Hoàng Kim

 • Mỗi 60 phút sẽ nhận được 1 lượt chiêu mộ miễn phí, tổng cộng mỗi ngày có tối đa 5 lần chiêu mộ miễn phí.
 • Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 16/07/2020 – 22:00 ngày 17/07/2020.
 • Có 4 vòng quay để người chơi lựa chọn chiêu mộ Tướng Hoàng Kim: Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa.
 • Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Kiến Long Tại Điền: Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Hoàng Kim,Hồn Bàn Li Long (điểm để đổi vật phẩm trong Tiệm tướng Hoàng Kim), Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký, Xuân Thu, Chiến Quốc, Thần Binh Hoàng Kim.

Sự kiện Vui Rút Thưởng

 • Trong thời gian mở Sự Kiện Vui Rút Thưởng (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 16/07/2020 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 17/07/2020)
 • Điều kiện tham gia vòng quay: có tham gia chiêu mộ tướng hoàng kim trong lần tổ chức vòng quay đó. Số lần chiêu mộ càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.
 • Thể lệ: 60 phút sẽ mở 1 vòng quay Vui Rút Thưởng, phần thưởng cho mỗi vòng quay là người chơi có cơ hội nhận được những vật phẩm quý giá như: Tướng Hoàng Kim, Cẩm Nang Hoàng Kim, Chu Dịch, Lễ Ký, Nguyên Thạch.
 • Mỗi vòng Vui Rút Thưởng duy trì 1 giờ, trong đó 50 phút đầu là thời gian để người chơi tham gia, 10 phút còn lại là thời gian mở và công bố giải thưởng. Khi mở thưởng, chọn ngẫu nhiên x người trong số những người đủ điều kiện để nhận thưởng vòng này.
 • Chiêu mộ tướng Hoàng Kim trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính vào BXH Điểm Vui Rút Thưởng, mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động (10 phút cuối của mỗi vòng Vui Rút Thưởng).
 • Chiêu mộ trong thời gian không mở vòng quay Vui Rút Thưởng (từ 2:00 đến 8:00 ngày 16/07/2020 và 17/07/2020) điểm nhận được sẽ không tính vào BXH Điểm Vui Rút Thưởng mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động.
 • Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ gửi qua thư.

Tiệm Tướng Hoàng Kim

 • Tiệm Tướng Hoàng Kim chỉ đổi được bằng Hồn Bàn Li Long (item đổi Kiến Long Tại Điền).
 • Tiệm Tướng Hoàng Kim có 3 phần: Tướng Hoàng Kim, Giới Hạn và Tài Nguyên.
 • Những vật phẩm có bán trong Tiệm Tướng Hoàng Kim: Mảnh Tướng Hoàng Kim, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.
 • Những đạo cụ được giảm giá 70% là: Đỗ Khang 10 Năm, Đột Phá Đơn, Đá Luyện-Bảo, Đá Thần Binh, Thức Tỉnh Đơn.

BXH Kiến Long Tại Điền

 • Kiến Long Tại Điền sẽ có 2 BXH là BXH Vui Rút Thưởng (mỗi 1 giờ) và BXH Tổng Điểm Thưởng (sau khi kết thúc Chiêu Mộ Tướng Hoàng Kim).
 • Phần Thưởng có BXH rất là hấp dẫn khi TOP 1 Vui Rút Thưởng có thể nhận được 1 Rương Tướng Hoàng Kim và TOP 1 BXH Tổng Điểm Thưởng sẽ nhận đến 2 Rương Tướng Hoàng Kim.

LƯU Ý

- BXH Vui Rút Thưởng và BXH Tổng Điểm đều tính trên tất cả các server mở sự kiện Kiến Long Tại Điền.

- BXH Vui Rút Thưởng sẽ được tạo mới sau mỗi đợt rút thưởng. Ví dụ: Sự kiện Vui Rút Thưởng từ 00:00 - 01:00, bạn có 300 điểm thì qua đợt 01:00 - 02:00 số điểm 300 đó sẽ được tạo mới!