BIG UPDATE 16/11 - ĐẠI DANH TƯỚNG – NGU CƠ

Tin tức |


• Tiểu Sử: Sủng cơ của Hạng Vũ, dung nhan khuynh thành, rất có tài nghệ, được mệnh danh là Ngu Mỹ Nhân.

• Kỹ năng:
Mỹ Nhân Như Ngọc: Tướng được bảo hộ nhận hiệu quả Ngự Giáp bằng 36% HP tối đa.
Vũ Khí: Tướng được bảo hộ nhận hiệu quả Ngự Giáp bằng 36% HP tối đa. Khi chịu sát thương trực tiếp, 100% xóa 1 trạng thái Thiêu Đốt hoặc Trúng Độc.
Thức Tỉnh: Tướng được bảo hộ nhận hiệu quả Ngự Giáp bằng 36% HP tối đa. Khi chịu sát thương trực tiếp, 100% xóa 1 trạng thái Thiêu Đốt hoặc Trúng Độc, có 50% xóa 1 trạng thái Áp Chế hoặc Suy Yếu.