Hướng dẫn cách kiếm Tướng Cam

♦ Dành cho nông dân:
• Quét map phụ bản: nhớ dùng knb reset lượt quét nhé, rẻ ấy mà, nếu đúng mảnh tướng mình cần.
• Khi thả xúc xắc trong Du Ngoạn sẽ có tỉ lệ quay vào ô "Mộ Danh Tìm Đến" bán luôn tướng cam nhưng giá khá chát 4000 knb.
• Mua trong tiệm Võ tướng, Quân Đoàn, Thi Đấu, đây là cách hiệu quả và nhanh nhất.


• Yêu cầu cứu viện được mảnh tướng cam trong Quân Đoàn hàng ngày.
• Lãnh địa chiến cũng được mảnh tướng cam.
• Chiêu mộ hàng ngày 5 lần free cũng có tỉ lệ ra cam nhưng siêu thấp 0.05%.
• Vượt 8 phụ bản đầu tiên được 1 rương cam ngẫu nhiên miễn phí.
• Hoạt động 7 ngày, ở ngày 2 có 1 rương cam ngẫu nhiên miễn phí.
• Hoạt động 7 ngày, ngày 7 được chọn 1 cam chủ tướng cũng free nốt.

♦ Dành cho đại gia:
Ngoài nạp lấy KNB quay x10 ra thì còn có những mốc nạp sau đây kiếm đc rương tướng cam:
• Mốc nạp đầu 899k được 1 rương cam tự chọn.
• Quà VIP 6 được 1 rương cam tự chọn (lên VIP 6 cần nạp 2500k).
• Hoạt động 7 ngày, ngày thứ 3 nạp đủ 1250k được 1 rương cam tự chọn.

Ngoài những cách kể trên vẫn còn cách nữa là làm nhiệm vụ để kiếm thẻ quay tướng cam, Nhiệm vụ dễ thôi (đạt đủ mốc lực chiến, quay tướng đủ số lần...)