Tướng nào mạnh khi +10

Sơ lượt 1 số Tướng Cam khi +10 sẽ khá ổn trong đội hình 9 của Chúa công:

NGỤY

Trương Liêu: +10 cứ giết 1 mục tiêu sẽ tăng 16% sát thương cộng dồn. Thần binh +25 hồi 1 nộ mỗi lượt.

Trương Hợp: +10 buff all nộ khí và vô địch cho tướng ít máu nhất.

Liêu và Hợp là cặp đôi ăn ý nhất Ngụy quốc.

Tào Phi: +10 mỗi lượt hồi 1 nộ. Thần binh +25 giết 1 mục tiêu tăng 10% sát thương.

Tào Phi khi nộ xong sẽ hồi 2 nộ kết hợp Trương Hợp + Chân Cơ sẽ auto Nộ. Tào Phi +10 đáng được ưa chuộng.

THỤC

Khương Duy: +10 giết 1 mục tiêu tăng 16% sát thương có thể cộng dồn. Thần binh +25 mỗi hiệp tăng 8%.

Khương Duy kết hợp Tiểu Kiều càng trâu càng nhây bắn càng phê.

Ngụy Diên: +10 buff 20% sát thương hàng sau quá ổn cho Chúa công nào build dồn sát thương 9 để hàng sau như Hoàng Trung + Khương Duy.

Ngụy Diên đeo cẩm nang Thần - Tào Nhân sẽ nộ -2 điểm nộ địch.

NGÔ

Lữ Mông: +8 khi tử vong sẽ nộ 1 lần. +10 chuyển sát thương thành HP cho bản thân. Thần binh +25 80% gây choáng, được xem là 1 khống chế max tốt của game.

QUẦN

Vu Cát: +10 toàn thân đầy độc. Thần binh +25 khi nộ sẽ random 3 mục tiêu -1 nộ.

Viên Thiệu: +10 thi triển nộ -1 nộ all team địch. Thần binh +25 50% gây tê liệt.

Viên Thuật: +10 thi triển kỹ năng -2 nộ, xài Cẩm Nang CTT sẽ trừ thêm 1 nộ.