Tướng hỗ trợ nhất định phải có

Kiều xin đề cử 1 số tướng hỗ trợ mà Chúa công nên có trong đội hình của mình:

1. Tiểu Kiều: chắc không cần giải thích nhiều về công dụng của em nó rồi, nhà nhà Tiểu Kiều, người người Tiểu Kiều.

2. Bàng Thống: Buff nộ, buff sát thương, buff công, buff bạo kích.

3. Trương Hợp: Buff nộ, buff công, buff tỉ lệ ra đòn bạo kích, buff bất tử (đặc biệt khi +12).

4. Viên Thuật: Buff nộ, trừ nộ địch, buff giảm sát thương gánh chịu.

Qua đó Chúa công cũng phần nào đánh giá về sức mạnh của từng tướng để lựa chọn cho phù hợp.