Một ngày cày được bao nhiêu Mảnh Tướng Đỏ?

♦ Vượt ải: Mảnh tướng đỏ sẽ xuất hiện tại các ải dưới đây:
Quốc gia Mảnh tướng đỏ Ải
Ngụy Tư Mã Ý 37, 69, 101, 133
Tào Tháo 21, 53, 85, 117
Thục Triệu Vân 23, 55, 87, 119
Gia Cát Lượng 39, 71, 103, 135
Ngô Tôn Sách 22, 54, 86, 118
Chu Du 38, 70, 102, 134
Quần Tả Từ 36, 68, 100, 132
Lữ Bố 20, 52, 84, 116
1 ngày các Chúa Công từ Vip 0 – Vip 3 có thể kiếm từ 3-5 mảnh tướng đỏ ở các level đầu với việc vượt ải và làm mới ải.

♦ Cho tướng đỏ tuần tra ở lãnh địa chiến:

Chúa công có thể thu thập được từ 2-4 mảnh tướng đỏ từ việc cho tướng đi tuần tra ở tính năng Lãnh Địa Chiến. Nếu may mắn, chúa công còn nhận được cả 1 con tướng đỏ.

♦ Chiêu mộ tướng:

Mỗi ngày sẽ có 1 lượt chiêu mộ Danh Tướng miễn phí. Tuy tỉ lệ xuất hiện thấp, nhưng đó cũng là 1 cơ hội để sở hữu 1 tướng đỏ miễn phí.

♦ Tiệm Võ Tướng:

Tiệm Võ Tướng vẫn có tỉ lệ xuất hiện mảnh tướng đỏ để các Chúa công có thể sử dụng Hồn Võ Tướng để mua. Mỗi ngày đừng quên vào tiệm võ tướng để thu thập thêm những mảnh tướng đỏ nhằm tăng tiến sức mạnh cho đội hình của mình.

♦ Hoạt Động Hạn Giờ:

Sau khi kết thúc sự kiện 7 ngày đầu của server, tại Hoạt Động Hạn Giờ → Năng Động sẽ mở 4 nhiệm vụ: Đánh Boss Quân Đoàn 12 giờ và 19 giờ, Vấn Đáp Quân Đoàn và Thí Luyện Quân Đoàn. Chúa công sẽ nhận được 3 rương chọn mảnh tướng đỏ/1 nhiệm vụ hoàn thành.

♦ Đấu Giá:

Sau giờ Boss Quân Đoàn, Chúa Công có thể sử dụng Nguyên Bảo để thu thập thêm mảnh tướng bằng cách tham gia Đấu Giá tại 2 mục: Đấu Giá Quân Đoàn và Đấu Giá Server.