Hướng dẫn nạp nguyên bảo

Dưới đây là bài hướng dẫn nạp Nguyên Bảo (NB), Chúa công xem qua nhé!

1. Truy cập vào trang http://pay.zing.vn/mobile/dt3q để tiến hành nạp Nguyên Bảo
2. Chọn phương thức đăng nhập của tài khoản đang chơi

Chúa công có thể chọn đăng nhập bằng 1 trong 3 tài khoản sau:

• Tài khoản Zing

• Tài khoản Facebook

• Tài khoản chơi ngay

3. Chọn thông tin nhân vật

• Chọn máy chủ đang chơi

• Chọn nhân vật đang chơi

4. Chọn gói nạp
5. Chọn phương thức thanh toán

Có 4 hình thức thành toán:

• Thanh toán qua ZaloPay (được giảm 6,5%)

• Thanh toán qua thẻ Zing Card

• Thanh toán qua ATM/Thẻ Ngân Hàng

• Thanh toán qua Credit Card