Bộ trang bị phẩm Kim mới – Cửu U

Đây là bộ trang bị có đến 2 hiệu ứng nội tại khi mang đủ 3 và 4 trang bị:
• Khi trang bị 3 món sẽ kích hoạt hiệu ứng: Sau khi tấn công, gây cho mục tiêu đầu tiên trong phạm vi tấn công sát thương gián tiếp bằng 80% tấn công.
• Khi trang bị 4 món sẽ kích hoạt hiệu ứng: Sau khi tấn công, gây thêm cho mục tiêu đầu tiên trong phạm vi tấn công sát thương gián tiếp bằng 80% tấn công.