Các update khác

1. Event mới: Thiên Xu Luân Hồi. Thông tin chi tiết event sẽ được thông báo khi chạy event.

2. Liên Kết Tướng Kim:
*Lưu ý: Vật phẩm Lộ Hoa Du dùng để liên kết tướng Kim sẽ có thể sở hữu trong event Đại Tiệc.

3. Đội hình phụ:

4. Thêm thưởng vào Rương Đấu Phe:

5. Ngoại Trang mới: Long Dược Ngọc Uyên-Triệu Vân