Tính năng mới: Bí Mật Sơn Dã

♦ Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 75 sẽ mở tính năng
♦ Quy tắc Vượt Ải:
• Chúa Công cần tốn 1 Bản Đồ Địa Hình để vào một ải đã mở khóa.
Tiệm Sơn Dã sẽ bắt đầu bày bán Bản Đồ Địa Hình có giới hạn mua mỗi tuần.
• Khi vượt ải sẽ nhận được Mảnh Bảo Đồ, dùng để mở khóa các ải cao cấp hơn.

♦ Quy tắc Thám Hiểm:
• Sau khi bắt đầu Thám Hiểm sẽ duy trì 4 giờ, nếu quá giờ sẽ tổng kết đạo cụ trong tối đa 4 ô Hành Trang, phần thưởng sau khi kết toán sẽ được gửi qua thư.
• Mỗi lần di chuyển cần tốn 5 Bước Chân, Bước Chân chính là “thể lực” của Chúa công. Chúa công có thể vào Tiệm Sơn Dã → Đạo Cụ để mua đạo cụ bổ sung cho lần Thám Hiểm kế. Các Bước Chân chỉ có thể được sắm sửa trước khi Thám Hiểm, khi đã bước vào Sơn Dã sẽ không thể mua thêm.
• Trong quá trình thám hiểm, một số đạo cụ sẽ được đưa thẳng vào Hành Trang, không đưa vào Túi của nhân vật.
• Hành Trang có dung lượng tối đa, nếu vượt mức sẽ phải bỏ bớt một phần đạo cụ.
• Khi kết thúc Thám Hiểm tại lối ra, sẽ tổng kết với tất cả đạo cụ có trong Hành Trang, đồng thời nhận được thưởng Vượt Lần Đầu. Nếu đã rời đi giữa chừng, sẽ chỉ tổng kết đạo cụ trong tối đa 4 ô Hành Trang.
• Khi thám hiểm sẽ gặp nhiều sự kiện ngẫu nhiên, lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến các kết quả tương tác khác nhau.
• Nếu từng thám hiểm qua cùng một ải, trong bản đồ nhỏ sẽ ghi nhớ vị trí một số sự kiện.

♦ Tiệm Sơn Dã:
• Đạo cụ giới hạn mua mỗi tuần sẽ được tái lập lượt mua vào 4h thứ hai hàng tuần.
• Các đạo cụ trong trang Đạo Cụ Thám Hiểm sau khi mua sẽ được đưa vào Hành Trang, không đưa vào Túi của nhân vật. Đạo cụ trong Hành Trang có thể đem theo vào ải trong lần Thám Hiểm kế.