Cẩm Nang Kim mới

C.N Tiến Thoái-Ngọc: Sát thương trực tiếp không còn tạo bạo kích, nhưng sẽ khiến đánh thường kèm sát thương gián tiếp bằng 80% tấn công của bản thân, tấn công kỹ năng kèm sát thương gián tiếp bằng 240% tấn công của bản thân, chia đều cho các mục tiêu bị trúng kỹ năng.