Bội Thu

Bội Thu

• Điều kiện: Người chơi đạt cấp 50

Nội dung:

• Giới thiệu:

Người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ được tùy ý chọn 3 vật phẩm bất kỳ trong 6 vật phẩm (số lượng vật phẩm sau này sẽ tăng lên khi mở những tính năng mới): Rượu Đỗ Khang 10 năm, Kim Nghiên Đài, Lệnh Tạo Mới, Đột Phá Đơn, Đá Thần Binh, Đá Luyện-Bảo.