Điểm Danh

Điểm Danh

• Thời gian: Bắt đầu từ ngày đầu tiên mở server cho đến ngày cuối cùng của tháng sẽ làm mới lại phần thưởng.

Nội dung:

• Giới thiệu:

Điểm danh mỗi ngày sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn như: Nguyên Bảo, Bạc, Đột Phá Đơn, Rượu Đỗ Khang, Đá Luyện Trang Bị, Đá Tăng Cấp Bảo Vật, Đá Luyện Bảo.

Người chơi có thể điểm danh bù bằng cách trả 50 Nguyên Bảo cho 1 ngày bù và có thể chọn ngày để điểm danh bù bất kỳ.