Quà Mỗi Ngày

Quà Mỗi Ngày

• Điều kiện: Người chơi đạt cấp 25

Nội dung:

• Giới thiệu:

Việc mua gói quà mỗi ngày sẽ chắn chắn được các phần thưởng sau đây:

  • Gói 1 (Cần VIP 1 mới có thể mua): 80 Nguyên Bảo, 100 Đột Phá Đơn, 200,000 bạc. Gói có giá 22k.
  • Gói 2 (Cần VIP 2 mới có thể mua): 80 Nguyên Bảo, 2 Thể Lực Đơn, 10 Đá Luyện-Cao. Gói có giá 22k.
  • Gói 3 (Cần VIP 3 mới có thể mua): 80 Nguyên Bảo, 2 Tinh Lực Đơn, 1 Nguyên Liệu thay thế Thần Binh Cam. Gói có giá 22k.

Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội nhận được 1 Thích Sử Ấn (dùng để nâng cấp quân hàm).

Ngoài ra, khi người chơi đạt cấp 25 và VIP 3, sẽ xuất hiện gói combo mua tất cả 3 gói trong 7 ngày với giá 379k (rẻ hơn so với mua lẻ từng gói trong 7 ngày) (Mua trên webpayment sẽ được tặng thêm 630 NB trong thư).*Phần thưởng sẽ được thay đổi dựa vào số ngày ra game