Nhận Lại

Nhận Lại

Nội dung:

• Giới thiệu:

Nhận lại là tính năng cho phép người chơi trả 1 khoản phí bằng Nguyên Bảo hoặc bằng Bạc, để nhận lại những vật phẩm của các hoạt động không tham gia được trong ngày hôm trước

Có 2 hình thức nhận lại:

- Nhận lại Thường: Người chơi dùng bạc để nhận lại, số lượng vật phẩm ít. - Nhận lại Hoàn Mỹ: Người chơi dùng Nguyên Bảo để nhận lại, số lượng vật phẩm nhiều hơn