Quà Tuần

Quà Tuần

• Điều Kiện: Người chơi đạt cấp 18

Nội dung:

• Giới thiệu:

Quà Tuần sẽ được làm mới vào mỗi thứ 2 (04:00) hàng tuần. Tại đây, người chơi sẽ được mua các vật phẩm bằng Nguyên Bảo với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán tại Tiệm. Cấp VIP là 1 điều kiện cần thiết để mua vật phẩm, cấp VIP càng cao số vật phẩm có thể mua được càng nhiều.