Quà Cấp

Quà Cấp

Nội dung:

• Giới thiệu:


Khi người chơi đạt cấp độ 30 - 35 - 40 – 46 – 50 – 58 – 75 sẽ có thể mua những gói quà cấp với giá cực kỳ ưu đãi trong mục Phúc lợi -> Quà Cấp.

 • Gói Cấp 30: 80 Nguyên Bảo và 1 Rương chọn tướng Tím. Gói có giá 22k.
 • Gói Cấp 35: 436 Nguyên Bảo và 1 Rương chọn Bảo vật Cam. Gói có giá 109k.
 • Gói Cấp 40 (1): 180 Nguyên Bảo và 30 Đá luyện-Cao. Gói có giá 45k.
 • Gói Cấp 40 (2): 276 Nguyên Bảo và 50 Đá luyện-Cao. Gói có giá 69k.
 • Gói Cấp 46 (1): 180 Nguyên Bảo và 500 Đá Thần Binh. Gói có giá 45k.
 • Gói Cấp 46 (2): 276 Nguyên Bảo và 1 Rương chọn Thần binh Cam. Gói có giá 69k.
 • Gói Cấp 46 (3): 436 Nguyên Bảo và 5 nguyên liệu thay thế Thần binh Cam. Gói có giá 109k.
 • Gói Cấp 50 (1): 180 Nguyên Bảo và 100 Đá luyện-Bảo. Gói có giá 45k.
 • Gói Cấp 50 (2): 436 Nguyên Bảo và 1 Binh thư Cam. Gói có giá 109k.
 • Gói Cấp 50 (3): 436 Nguyên Bảo và 1 Binh phù Cam. Gói có giá 109k.
 • Gói Cấp 58 (1): 180 Nguyên Bảo và 1 Cẩm nang Ngân Bình. Gói có giá 45k.
 • Gói Cấp 58 (2): 180 Nguyên Bảo và 1 Cẩm nang Tinh Thái. Gói có giá 45k.
 • Gói Cấp 58 (3): 436 Nguyên Bảo và 1 Cẩm nang Quan Vũ. Gói có giá 109k.
 • Gói Cấp 75: 276 Nguyên Bảo và 1 Trí Hoán Phù (bùa đổi vị trí Cam). Gói có giá 45k.

Lưu ý: Quà cấp chỉ tồn tại trong 24 tiếng tính từ lúc đạt đến cấp độ có thể mua quà.