Tụ Bảo Bồn

Tụ Bảo Bồn

Nội dung:

• Giới thiệu:

Người chơi đăng nhập nỗi ngày sẽ được miễn phí 2 lần rung Tụ Bảo Bồn. Sau 2 lượt miễn phí sẽ phải trả phí 20 Nguyên Bảo cho 1 lần rung Tụ Bảo Bồn.Mỗi lần rung Tụ Bảo bồn sẽ nhận được 1 lượt bạc nhất định, nếu may mắn sẽ nhận được bạo kích từ x2 đến x10 lần.