Yến Tiệc

Yến Tiệc

Nội dung:

• Giới thiệu:

Người chơi đăng nhập vào các khung giờ nhất định sẽ nhận được phần thưởng 50 điểm thể lực ngoài ra còn có tỉ lệ nhận được Nguyên Bảo khi dùng tiệc.

Có 3 khung giờ để dùng tiệc: - Tiệc trưa: 12:00 - 14:00 - Tiệc tối: 18:00 - 20:00 - Tiệc đêm: 21:00 - 23:00